KULJETUSVAHINKOJEN REKLAMOINTI

Asiakas

  • Vastaanotettaessa lähetystä tulee tarkistaa kollien kunto sekä kappalemäärä. Tarvittaessa on rahtikirjaan tehtävä varauma.
  • Piilevästä vahingosta tulee esittää kirjallinen reklamaatio kuljetusliikkeelle 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Näkyvästä vahingosta tulee tehdä kirjallinen reklamaatio välittömästi.
  • Reklamaatioon tulee liittää kauppalasku, tavaraluettelo painoerittelyineen ja rahtikirjakopio. Mahdolliset vahingosta otetut valokuvat helpottavat vahinkoasian selvittelyä.
  • Kirjalliseen reklamaatioon tulisi yksilöidä vahingoittunut lähetys sekä havainnot vahingosta mahdollisimman tarkasti.
  • Ennen kuljetustoimeksiantoa on hyvä tarkistaa vakuutusten kattavuus. Vahinkotapauksissa suosittelemme ottamaan yhteyttä myös omaan vakuutusyhtiöön.

Nybrok Oy

  • Otamme reklamaation käsittelyyn mahdollisimman nopeasti.
  • Korvauspäätöksemme perustuu alan lainsäädäntöön (tiekuljetuslaki ja kansainvälisen maantieliikenteen yleiset kuljetusehdot).
  • Kuljetusliikkeen vastuu on rajoitettu.
  • Tavaran kadotessa tai rikkoutuessa kuljetuksen aikana, mahdollinen korvauksen määrä perustuu kauppalaskussa mainittuun tavaran arvoon, kuitenkin korkeintaan 8.33 SDR/kg. Rikkoontumistapauksissa tutkitaan myös mahdollisuus esim. tavaran korjaamiseen.